Irodalomjegyzék

[1] Tanenbaum A. S. :

Számítógép - hálózatok

Novotrade, Budapest, 1992. ISBN 963 585 162 6

A legteljesebb összefoglaló könyv a számítógép-hálózatokról. A könyvet az OSI rétegmodell alapján építi fel. Egy-egy témakör részletesebb megismerését célszerű a könyv vonatkozó részével kezdeni. Igen részletes irodalomjegyzék is található a könyvben.

[2] Davies D.W.-Barber D.L. A-Price W.L.-Solomonides C.M.:

Számítógép - hálózatok és protokollok

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982. ISBN 963 10 4328 2

Egy kissé régi, de szintén alapmű. A legértékesebb és mai is időszerű része a HDLC és az X.25 protokollok igen részletes leírása. Szakkifejezés gyűjteményt és a Függelékében a különféle szabványok felsorolása is megtalálható.

[3] Davies D.W.-Barber D.L. A:

Számítógép - hálózatok

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. ISBN 963.10.1813.X.

Ez még régebbi mű az előző könyv szerzőpárosától, de sok megállapítása ma is igaz. Tanulságos, mert az áramköri működési leírásoknál TTL áramköröket használ illusztrációknak. Minden lényeges kérdést a kor akkori technikai színvonalán tárgyal.

[4] Martin J. - Chapman, K. :

Lokális hálózatok

Novotrade, Budapest, 1992. ISBN 963 585 163 4

Az összefoglaló könyv a lokális számítógép-hálózatokkal foglalkozik. A könyvet az OSI modell segítségével építi fel.

[5] Cseh Kálmán:

IBM PC alapú helyi hálózatok

Számalk, Budapest, 1989. ISBN 963 553 217 2

Bár nem egy új kiadás, de nagyon jól foglalja össze a ma is aktuális alapismereteket. Elég részletesen foglakozik a hálózati hardver kialakítással is.

[6] Drótos László:

Nagy Internet (EFF) kalauz mindenkinek

Copyright Electronic Frontier Foundation 1993, 1995
A magyar nyelvű változat tulajdonosa a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

A szövegben szereplő példák és hivatkozások az Internet gyors változása miatt már nem minden esetben léteznek vagy más címen érhetők el! Mindezekkel együtt az egyik legjobb magyar nyelvű Internet kézikönyv.

[7] ***:

Linux dokumentációk magyarul

jo.zan.hu

Minden, amit a Linuxról tudni lehet. Hogy ennél több kel, ha guru akarsz lenni, arról nem tehetek....

[8] Kelemen és társai:

Novell Netware felhasználói ismeretek I.-II.

Computerbooks, Budapest, 1991. ISBN 963 764 205 6

Szintén a Netware-ről szól, inkább kézikönyv jellegű.

[9] Hakala, David:

Modemek

Panem-McGraw-Hill, Budapest, 1993. ISBN 963 545 013 3

A modemekről szóló ismeretek kissé terjengős formában, felhasználóknak.

[10] Füstös János:

World Wide Web - Bevezetés a hálózati információszolgáltató rendszer tervezésébe és használatába

Szak Kiadó Kft, Bicske, 1996. ISBN 963 855 6404

Egy nagyon figyelemreméltó könyv, amely a WWW-vel kapcsolatos praktikus és elméleti ismeretekkel foglalkozik.

[11] Rét András-Svéd János:

Távadatfeldolgozó rendszerek

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. ISBN 963 10 3601 4

Egy könyv az ESZR korszakból. Számos része elavult, de az információcsere eljárásait, a BYSINC és HDLC protokoll lényegét jól leírja.

[12] Jutasi István-Mazgon Sándor:

Adatkommunikációs hálózatok

Rádiótechnika Évkönyve, 1994. 16. - 24. oldal

Jó összefoglalása az adatkommunikációs hálózatokkal kapcsolatos alapismereteknek. A terjedelmi korlátok miatt a részletekre nem tér ki.

[13] Hargittai Péter-Kaszanyiczki László:

Internet haladóknak

LSI Oktatóközpont. Budapest, 1996. ISBN 963 577 165 7

A könyv első részében az Internet alaposabb megismeréséhez nyújt segítséget, majd a PC-TCP programcsomag programjait mutatja be. Nagyon jó a könyvhöz adott CD!

[14] Sanderson, D.W. - Dougherty, D:

Smileys

Sebastopol, California, O'Reilly, 1933

A könyv a legteljesebb vigyori-enciklopédia. Hihetetlen, hogy mit ki nem találtak az emberek pár karakter egymás mellé rakásából!

Vissza
Előre