July 23, 2024

Hálózatok osztályozása

Több, többé-kevésbé önkényes kritériumrendszer szerint lehet osztályozni a hálózatokat.

Területi kiterjedés alapján

WAN
A legnagyobbak a nagykiterjedésű (esetenként akár világméretű) hálózatok. Ezeket WAN-oknak (Wide Area Network) nevezzük és azért fontosak, mert a jelenleg robbanásszerűen terjedő Internet hálózat használatához nyújtanak alapokat.
MAN
Ez alatt helyezkednek el a városi, nagyobb területre kiterjedő MAN-ok (Metropolitan Area Network).
LAN
A harmadik szint a helyi hálózatok (LAN – Local Area Network). Ezek általában egy intézményhez kapcsolódnak, segítve az intézmény szervezettségét, az intézmény hatékony működéséhez szükséges intézményen belüli kommunikációt.
mikrokommunikációs
A negyedik szint a termelés- és folyamatirányításban egyre nagyobb szerepet játszó mikroszámítógép alapú eszközök kapcsolatát lehetővé tevő kommunikációs hálózatok.

A felhasználók szempontjából

nyilvános hálózatok,
mint a telefon, telexhálózat
magánhálózatok,
amelyeket egy intézmény, vagy szervezet tart fenn pl. posta, vasút, belügy, stb.

Szabványosítás szempontjából

Zárt rendszer
Egységeit csak a gyártó által ismert módon lehet hálózatba kötni. Minden egység egy gyártótól van.
Nyílt rendszer
Általános érvényű szabályokat és ajánlásokat követ. Eszközei több gyártótól származnak, tehát viszonylag hardverfüggetlen.

Átviteli módszer alapján

Alapsávú (Baseband)
Modulálatlan jeleket továbbít, tehát az átviteli közegben haladó jel frekvenciája közel azonos a bitsorozat frekvenciájával. Telepítése olcsó, csak rövid távra alkalmazható. Általában LAN-okhoz használják.
Szélessávú (Broadband)
Az adatátvitel modulált, tehát a vivő frekvenciája jóval nagyobb, mint a bitsorozat frekvenciája. Az átvitelre használható sávot több logikai csatornára osztják.

Topológia alapján

A legelterjedtebb topológiák a következők:

Bus (sín)
A gépek egy közös átviteli közegre csatlakoznak.
A Bus hálózatok vázlata
A Bus hálózatok vázlata
Ring (gyűrű)
A gépek egy gyűrűre vannak felfűzve.
A Ring hálózatok vázlata
A Ring hálózatok vázlata
Tree (fa)
Bármely két összekötött gép között egy és csak egy útvonal van.
A Tree hálózatok vázlata
A Tree hálózatok vázlata
Star (csillag)
Minden gép csak a központi géppel van összekötve.
A Star hálózatok vázlata
A Star hálózatok vázlata

Ezenkívül találkozhatunk egyéb topológiákkal is, mint:

Mesh (hálós)
Minden gép minden géppel egyedileg össze van kötve.
Részben összefüggő
A teljes összeköttetésből elhagyunk néhány ágat.

Átviteli sebesség alapján

A technikai fejlődés évről évre átírja a hálózatok sebességi alapadatait. Napjainkban a 100 Mbit/s határt is átlépték már a fejlesztésekkel.

Lassú (~30 kbit/s)
általában telefonvonalakat használnak az adatátvitelre.
Közepes (~1-20 Mbit/s)
A LAN-ok többsége ebbe a kategóriába sorolható. Pl.: az Ethernet 10 Mbit/s, Token Ring 16 Mbit/s.
Nagy sebességű (~50 Mbit/s fölött)
Sokáig speciális célokra használták, de manapság a 100 Mbit/s-os lokális hálózatok terjednek el. Jó példája az üvegszálra épülõFDDI
(Fiber Distributed Data Interface) nevű hálózat.

Kommunikáció iránya szerint

Simplex (csak egyirányú)
Az egyik állomás csak az adó a másik csak a vevő.
Fél duplex (váltakozó irányú)
Mindkét irányban megengedett az adatátvitel, de egy időben csak az egyik irányban élhet.
Duplex (kétirányú)
Mindkét állomás egyszerre lehet adó és vevő is.

Közeghozzáférés szerint

Véletlen átvitelvezérlés
Egyik állomásnak sincs engedélyre szüksége az üzenettovábbításhoz, adás előtt csak az átvivő közeg szabad voltát ellenőrzi. Tipikus megvalósítása a CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), azaz csatorna figyelő többszörös hozzáférés ütközés detektálással.
Osztott átvitelvezérlés
Csak egy állomásnak van joga adni, de ez a jog az állomások között körbe jár. Ezt alkalmazzák a vezérjelet továbbító (token=vezérjel) – token passing – módszer esetén. A vezérjelet birtokló állomás adhat. Megkülönböztetünk vezérjeles gyűrű (token ring) és vezérjeles sín (token bus) topológiát.
Központosított átvitelvezérlés
Egy kitüntetett állomás foglalkozik az átviteli jogok kiosztásával.

Kapcsolási technika alapján

Vonalkapcsolt
A kommunikáló állomások között állandó kapcsolat épül ki az adás idejére. Jó példája a telefon.
Üzenetkapcsolt
A két állomás között az átviteli hálózat tárolva továbbító – store-and-forward – számítógépekből áll, ezek továbbítják
az üzeneteket egy címinformáció alapján. Az üzenet hossza nem korlátozott. Hasonlít a postai csomagküldéshez.
Csomagkapcsolt
Hasonlít az üzenetkapcsolthoz, csak a csomag mérete maximált, ezért az üzeneteket csomagokra (packet) kell darabolni.

Összeköttetés jellege alapján

Összeköttetés nélküli
A csomag átvitelét az un. datagram (távirat) service végzi. Ezek a csomagok rendelkeznek a forrás és cél gépre vonatkozó címinformációkkal. A csomagok érkezési sorrendje is változhat. Bonyolult az érkező csomagok összerakása.
Virtuális összeköttetés
A csomagok átvitelét egy un. virtuális áramkör (virtual circuit) biztosítja. Ez egy hívás után felépülő logikai összeköttetés, amely a bontásig fennáll, tehát a csomagok ezen a rögzített adatúton jutnak el a célba. Nem használ teljes címzést, csak az adatáramkör azonosítóját.