July 23, 2024

A <TBODY> elem

  • Jelentése: Táblázat törzs része.
  • Használata: <TBODY> … </TBODY>
  • Tartalmazhat: TD, TR
  • Más elemben lehet: TABLE

A <TBODY> nem módosítja a táblázat megjelenését, de használata szükséges, ha használni akarjuk a RULES paramétert, amelyben a táblázat celláit elválasztó vonalakat lehet szabályozni.