July 23, 2024

A <H*> elem és rokonai

A HTML dokumentum címszintjeinek felépítése

  • Jelentése: Fejlécek, címek.
  • Használata: <Hn> … </Hn>, n=1…6
  • Tartalmazhat: karakterek, vastagított karakterek, A, BR, IMG
  • Paramétere: ALIGN, NOWRAP

A HTML formátumú szövegfájlban definiálhatunk címeket, ill. alcímeket hat szint mélységig. A legfelső szintű címet a <H1 ALIGN=”hely”> és a </H1> utasításpárral kell közrezárni. A második szintet a <H2 ALIGN=”hely”> és a </H2> utasítások határolják, és így tovább a hatodik szintig. Javasolt a gyakori, következetes használat a hosszabb szövegek logikai tagolására. Nem ajánlott a különböző betűméretek és más vizuális hatások előállítására.

Minden szint más-más betűformátumban jelenik meg a dokumentumban, a böngészőprogram beállításától függően. A címek igazítását szabályozza az ALIGN opció, melynek lehetséges értékei: left, center, right. Amennyiben túl hosszú a cím, de egy sorosnak kell maradnia, akkor a NOWRAP opció megakadályozza a cím betördelését több sorba.

Különleges címnek tekinthető a címszalag, melyet a <BANNER>, </BANNER> utasításpárral kell kijelölni. Tulajdonsága, hogy nem szkrollozódik a dokumentum többi részével ellentétben.

A címek csak a szemlélő számára keltik a tagoltság érzetét, a valóságban nem tagolják fizikailag szakaszokra a dokumentumot. Ezt a tagolást a <DIV CLASS=”osztály” ALIGN=”hely”>, </DIV> utasításokkal lehet meghatározni, ahol a CLASS opció sorolja a megfelelő SGML osztályba a szakaszt, az ALIGN pedig a szakasz igazítási formátumát írja elő. Az automatikus tördelést itt is megakadályozza a NOWRAP opció, ez esetben a szakasz tördelését a <P> vagy a <BR> utasításokkal lehet szabályozni.

Íme egy példa (nem tipikus, ui. az alapbeállítások a stíluslap utasításaival felül vannak írva):

Ez a kódrészlet:

<BANNER>Címszalag</BANNER>
<H1 ALIGN=”left”>Legfelső szintű címsor</H1>
<H2 ALIGN=”center”>Második szintű alcímsor</H2>
<H3 ALIGN=”right”>Harmaik szintű alcímsor</H3>
<H4 NOWRAP>Negyedik szintű alcímsor</H4>
<H5>Ötödik szintű alcímsor</H5>
<H6>Hatodik szintű alcímsor</H6>
<DIV ALIGN=”center”> Ez egy szakasz, melyben a szöveg elvileg azonos módon – középre igazítva – kezelendő.</DIV>

És ez így jelenik meg:

Címszalag

Legfelső szintű címsor

Második szintű alcímsor

Harmaik szintű alcímsor

Negyedik szintű alcímsor

Ötödik szintű alcímsor
Hatodik szintű alcímsor
Ez egy szakasz, melyben a szöveg elvileg azonos módon – középre igazítva – kezelendő.