July 23, 2024

Az <IMG> elem

 • Jelentése: Képek.
 • Használata: <IMG> (Ez is egy zárótag nélküli elem)
 • Tartalmazhat: Nem tartalmazhat semmit
 • Más elemben lehet: A, ADDRESS, DD, DT, Hn, LI, P
 • Paraméterei: ALIGN, ALT, BORDER, HEIGHT, HSPACE, ISMAP, LOOP, LOOPDELAY, SRC, START, USEMAP, VSPACE, WIDTH

A <IMG> elem egy grafikát tartalmazó állományból képet szúr be a szövegbe. Az <IMG> használható egy dokumentumnak egy másik dokumentumba való beillesztésére. Több olyan képformátum van, amelyek HTML dokumentumban használhatók. Ilyenek pl. a .jpg, a .gif, a .xbm, a .bmp (bár ezt méreténél fogva nem célszerű használni). Mozgó képek is megjeleníthetők, mint pl. a .mpg, a .avi, és a .mov formátumú fájlok. Képeket lehet kapcsolati elemben is használni, így azok statikus nyomógombként funkcionálnak.

Az <IMG SRC=”elérési_út/fájlnév.kit”> utasítás a szöveg aktuális pozíciójába helyezi a megadott képet. Ennél azért a legegyszerűbb szövegszerkesztő program is többet nyújt. A HTML dokumentum csinosítására is vannak a képek elhelyezésének finomabb lehetőségei is. Ha ezeket mind kihasználjuk, akkor az utasítás a következőképpen fog kinézni:

 <IMG ALIGN="hely" SRC="elérési_út/fájlnév.kit" HSPACE="vszám"  VSPACE="fszám" WIDTH="szméret" HEIGHT="mmeret"  UNITS="egység" USEMAP="#jelző" ISMAP ALT="szöveg">.
 • Az ALIGN opció meghatározza a kép igazításának módját, lehetséges értékei: top, middle, bottom, left, right.
  A HSPACE a kép melletti vízszintes térközt, a VSPACE pedig a függőleges térközt (ha úgy tetszik: margókat) határozza meg.
  A WIDTH a szélességét, a HEIGHT pedig a magasságát adja a képnek, az UNITS által meghatározott egységben (pixel vagy en).
  Az ALT azt a szöveget adja meg, amelyet nem grafikus böngészők használata esetén meg fog jelenni a kép helyett.

Az USEMAP, ISMAP összetartozó opciók a kép különböző területeihez különböző hipertext hivatkozásokat rendelhetnek. (Tehát csak akkor van értelmük, ha a kép egy hivatkozás része! Ekkor a hivatkozások <A HREF=…> és </A> utasításpárját nem kell megadni.) Ezenkívül szorosan kapcsolódik ezen opciókhoz (az <IMG> utasítást megelőzően) a következő utasításstruktúra:

 <MAP NAME="jelző"> 
 <AREA SHAPE="alak" COORDS="koordináták" HREF="hivatkozás"> 
 
 ... 
 </MAP>

amellyel egy hivatkozási térképet kell megadni. Az <AREA> utasításból természetesen több is szerepelhet. A SHAPE opció a circle, rect, polygon értékeket veheti fel, amikor circle (kör) esetén a COORDS három vesszővel elválasztott koordinátát tartalmaz (középx,középy,sugár), rect (téglalap) esetben négyet (balfelsőx,balfelsőy,jobbalsóx,jobbalsóy), a polygon (sokszög) esetén pedig minden csúcs koordinátáit meg kell adni. A <MAP NAME=”jelző”>, </MAP> utasításpárral körülhatárolt hivatkozási rész külön fájlban is elhelyezhető. Ekkor az USEMAP opció kimarad. – Vigyázat az ISMAP nem marad el! – Helyette a <A HREF=”fájlnév.map”> és az </A> utasítások közé kell zárni az <IMG SRC=…> utasítást. (Ahol a fájlnév.map annak a fájlnak a neve, URL-je, amely a hivatkozásokat tartalmazza.)