July 23, 2024

A <P> elem

  • Jelentése:Bekezdés.
  • Használata: <P> … </P>
  • Tartalmazhat: Bármilyen, a BODY belsejében előforduló elemet
  • Más elemben lehet: A, ADDRESS, DD, DT, LI

Minden dokumentum, így a HTML formátumú dokumentum is, alapvetően bekezdésekre tagolódik. A HTML fájlban a bekezdések kezdetét a <P> utasítás jelzi a böngészőprogram számára. (Tehát ezen elem nem az előző bekezdés végét, hanem a következő kezdetét jelzi, vagyis mindig megelőzi azt a bekezdést, amelyre vonatkozik!) A bekezdés a következő bekezdés kezdetét jelző utasításig tart, tehát nincs záróutasítás párja a bekezdés elemnek. A legtöbb böngészőprogram két bekezdés között egy üres sort szúr be megjelenítéskor! A bekezdés elem hordozhat magában a bekezdés stílusát meghatározó opciókat. A bekezdés igazítását a <P ALIGN=”hely”> formájú utasítással szabályozhatjuk. Az automatikus tördelést a NOWRAP opció tiltja meg a böngészőprogram számára. Amennyiben tördelhetetlen szóközt igényel a szöveg, akkor az egyszerű szóköz helyett alkalmazzuk a &nbsp; különleges karaktert.

Amennyiben egy bekezdésen belül mindenképpen új sort szeretnénk kezdeni, akkor a <BR> utasítást kell használni. (Nincs zárópárja!)

A Netscape Navigatorban az automatikus tördelés letiltható a <NOBR> és a </NOBR> utasításpár használatával a szöveg a két elem közé eső részére vonatkozóan. E két utasítás között a <WBR> utasítással lehet sortörést kikényszeríteni.

A HTML formátumú fájlban a tabulátor pozíciókat a <TABSTOP ID=”azonosító”> utasítás jelzi. A szöveget a tabulátorpozícióhoz igazítani a <TAB TO=”azonosító”> utasítással lehet. Ha még az igazítás formáját is meg kívánjuk adni, akkor a <TAB TO=”azonosító” ALIGN=”hely”> alakú utasítást kell használni, ahol left, center, right, decimal típusú tabulátorokat jelölhet a “hely” paraméter. (Tizedes tabulátor alkalmazásánál megadható a DP opcióval az a karakter, amelyhez az igazítás történjen.) Az alapértelmezett tabulátortávolságot <TAB INDENT=”szám”> elem határozza meg. A tabulátorokat – a tapasztalatok szerint – még kevés böngészőprogram tudja értelmezni, ezért a táblázat vagy előre formázott szöveg alkalmazása javallott a tabulátorok helyett …