July 23, 2024

A HTML dokumentum egyéb elemei

A máshová nem sorolható elemek egy csokrát lehet ezen az oldalon megtalálni:

Egy HTML formátumú szövegfájl a tartalmazhat megjegyzéseket. A megjegyzés egyik típusa a megjelenítendő megjegyzés, a <NOTE> és a </NOTE> utasításokkal közrezárva. A <NOTE> utasításhoz hasonlóan nincs különösebb hatása az <ADRESS>, </ADRESS> és a <CREDIT>, a </CREDIT> utasításpároknak sem. Az előbbi postai címet jelöl, az utóbbi pedig egy idézet forrását.

Egy HTML formátumú szövegfájl a tartalmazhat lábjegyzeteket. Az <FN ID=”azonosító”> és a </FN> utasítások között szerepel a lábjegyzet szövege. Az így definiált lábjegyzetszövegre hivatkozik a szövegnek az <A HREF=”#azonosító”> és az </A> utasításokkal jelölt része.

A szövegrészeket tagolás vagy esztétikai ok miatt vízszintes vonallal el lehet választani egymástól. Legegyszerűbb esetben a <HR> utasítás egy vízszintes elválasztó vonalat helyez el az adott ponton, a rendelkezésre álló szélességben. Ezt a durva megjelenítést lehet azért finomítani a <HR ALIGN=”hely” WIDTH=”hszám” SIZE=”vszám” NOSHADE> alakú utasítással.

Az ALIGN az igazítás helyét adja meg (left, right, middle). A WIDTH a vonalhosszt definiálja, a SIZE pedig a vonal szélességét. Mindkettőt meg lehet adni képpontban, ill. a hosszt az ablak-szélesség százalékában. A NOSHADE pedig térhatást (árnyékoltságot) tiltja le.