July 23, 2024

HTML gyorstalpaló 20. rész

Stíluslap-beállítások

Betű-szintű beállítások

Font-Size

A használt betűméretet állíthatod be vele. Lehetséges értékei:

 • xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large: a böngészőtől függő logikai méretek, értelemszerűen balról jobbra egyre nagyobb betűket eredményeznek.
 • Százalékban: a szülő méretéhez viszonyítva. A jelöléséhez a szám után írj egy százalékjelet (%)
 • És persze megadhatod a méretet konkrét számmal is.

Font-Family

A betűtípust állíthatod be vele. Mivel nem lehetsz biztos benne, hogy milyen betűtípusok vannak telepítve a felhasználó rendszerén, célszerű egy listát megadni. Ilyenkor a böngésző addig pásztázza végig a listát, amíg olyan betűtípusra nem lel, amit meg tud jeleníteni. Ha ilyet nem talál, akkor a szülő betűtípusát alkalmazza rá. Érdemes a lista utolsó elemének egy betűtípus-családot megadni, mert ha nincs is egyik általad elképzelt betűtípus sem telepítve a felhasználónál, még elérheted, hogy legalább hasonlítson a tervre a végeredmény. A definiált családok:

 • Serif Talpas betűk (nem tudom, mi az igazi magyar szakkifejezés ezekre). Ilyen pl. a Times.
 • Sans-Serif Talp nélküli betűk (talán groteszknek hívják magyarul, de fogalmam sincs). Pl. ArielCursive Kurzív, íves betűk-magyarul a kézzel írott betűkre hasonlítanak.
 • Fantasy Mindenféle vad, díszítő jellegű szöveg (pl. StarTrek, Desdemona, stb.). Kenyérszövegben ne használd, viszont címekben jól mutat.
 • Monospace A TT tag-hez hasonlóan fix szélességű, írógépszerű betűtípus. Ilyen például a Courier.

Font-Weight

A betű vastagságát, “félkövérségét” állíthatod be vele. Lehetséges értékei:

 • extra-light, light, demi-light, medium, demi-bold, bold, extra-bold: egyre vastagabb betűk. Az alapértelmezett a medium.
 • bolder, lighter: két lépéssel felfelé vagy lefelé csúsztatja a listán az értéket. Például ha a BODY normal és a STRONG bolder, akkor a STRONG font-weight-je bold lesz.

Font-Style

A betű stílusát állítja be. Értéke lehet:

  normal Normál betűk. Ez az alapértelmezés, de szükség lehet rá, ha a szülő beállításait akarod felülbírálni.
  italic Dőlt betűk
  small-caps A kisbetűk kis méretű nagybetűkként jelennek meg. Ez egy szép magyar mondat volt…
  oblique Az Internet Explorer nem támogatja, de a neve alapján valószínűleg ez a balra dőlő írás.

Az Italic és az Oblique értékek kombinálhatóak a small-caps értékkel.

Line-Height

Két egymást követő sor távolságát állíthatod be. Megadható számmal és százalékban is.