July 23, 2024

e-mail, Finger

E-mail (Electronic mail)

A legalapvetőbb szolgáltatás, a legelső, amit az Interneten használtak, az elektronikus levelezés. Egy levelezőprogram (mail) segítségével szöveges állományt küldhetünk az Internet bármelyik felhasználójának. Ehhez az kell, hogy minden levelezőnek egyedi címe legyen, és a címzés is szabványos legyen. Egy felhasználó e-mail címe általánosan a következőképpen épül fel:

felhasználói_név@gépnév.subdomain_név.domain_név.ország(intézmény)azonosító

Általánosan fogalmazva egy felhasználói név (username) és egy cím (domain) részből áll, a kettő között a @ jel található. Ez a “kukac” az angol “at” szót jelenti, vagyis arra utal, hogy ez a felhasználó HOL (melyik gépen) található meg. A felhasználói_név egy rövid azonosító, ami nem tartalmazhat speciális karaktereket. A @ (kukac) jel a felhasználói nevet választja el a gépet leíró utána lévő résztől. A cím hierarchikus felépítésű, a legutolsó jelöli a legmagasabb szintet, és így szűkítve a kört. Ha ezt értelmezni akarjuk, akkor célszerű hátulról kezdeni. Az utolsó egység az ország(intézmény)azonosító országra, vagy az intézmény jellegére utal. Egy rövid lista azokról, amikkel a legtöbbet lehet találkozni:

 • EDU – Oktatási intézmény az Egyesült Államokban
 • COM – Kereskedelmi cégek az Egyesült Államokban
 • GOV – Amerikai kormányszervezet
 • NET – Nagyobb Internet szolgáltató
 • MIL – Amerikai katonai szervezet
 • ORG – Amerikai vállalatok, amik más kategóriába nem fértek be…
 • HU – Magyarország
 • RO – Románia
 • CA – Kanada
 • DE – Németország

…és a többi ország (kétbetűs) kódja

A cím további részeinél pontok választják el a részeket egymástól domén_név általában annak a környezetnek az azonosítója, amiben a gép található, az intézmény vagy egy lokális hálózat neve, pl. topnet: a Topnet cég domain neve. . A subdomain_név akkor létezik, ha szükség van a domén további tagolására, pl. .clmc.topnet.ro: a Topnet domainban a Városháza szervere. A gépnév értelemszerűen azt a gépet specifikálja a doménen belül, amelyen a felhasználó géphasználati joga (accountja) található. Pl. az én (egyik) címem:
denes@clmc-old.clmc.topnet.ro.

Fontos megjegyezni, hogy e-mail-en keresztül közvetlenül csak 0-127-es kódú ASCII karakterek küldhetők át. Ha olyan karaktert küldünk, aminek a 8. bitje 1, azt a rendszer levágja, elvész. Így közvetlenül bináris fájlok átvitele nem lehetséges. Több megoldás létezik erre a problémára, a legelterjedtebb program az UUENCODE/UUDECODE. Az UUENCODE a fájlt alkotó bináris bájtsorozatot konvertál 7 bites szöveggé oly módon, hogy a fájl elejéről kezdve sorban vesz 3 db 8 bites bájtot, és azt szétbontja 4 db 6 bites darabra. Például:

AFH, 01H, 65H = 1010 1111 0000 0001 0110 0101 = 101011 110000 000101 100101

Mivel a speciális ill. vezérlőkarakterek ASCII kódjai 0-31-ig terjednek, a normál szöveg kialakítása érdekében mind a négy így kapott bitcsoporthoz hozzáad 32-t (00100000).

101011 110000 000101 100101 => 1001011 1010000 0100101 1000101 = 4BH 50H 25H 45H = KP%E

Így kaptunk 3 bájtból 4, a képernyőn is olvasható karaktert, amit aztán már elküldhetünk. Az UUDECODE program az így keletkezett fájlt kódolja vissza a fogadó oldalon. A kódolt fájl természetesen hosszabb lesz, mint az eredeti , mert a módszere semmilyen más változtatást (pl. tömörítés) nem végez.

Egy másik megoldás esetén már lehetőség van levélben nem ASCII karakterek, képek, hangok küldésére is. Ezt az eljárást MIME-nek (Multi-purpose Internet Mail Extensions) nevezik. Amelyik levelezőprogram ismeri ezt, azzal írható, illetve olvasható akár magyar ékezeteket tartalmazó levél is.

Bár az elektronikus levelezés a legalapvetőbb a szolgáltatások között, mégis a felhasználó szempontjából van két nagyon kedvező tulajdonsága:

  • Ha csak levelezni szeretnénk, a vonal adatátviteli sebességének nem kell nagynak lenni, mert egy átlagos levél néhány kilobájt hosszúságú, és ennek átvitele rövid idő alatt történik meg.
  • Ez a szolgáltatás off-line jellegű: azaz a levél írása és olvasása és a tényleges elküldése időben szétválik. Nem kell folyamatos hálózati kapcsolatának lenni a levelezőnek, hogy a levélkézbesítés megtörténjen.

A levelek küldését és fogadását ténylegesen egy, folyamatos hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépen futó program, a mail-szerver (levelezés kiszolgáló) végzi. A felhasználók ténylegesen ennek a programnak küldik leveleiket, illetve ettől kapják meg a leveleket. Az elküldött és kapott leveleket ez a program tárolja, és a címek alapján végzi a hálózaton keresztüli kézbesítést. Lényeges megkülönböztetni a hálózati internet címeket a levélcímektől. A levelek címrésze határozza meg annak a gépnek az Internet címét, amelyen a levelezés kiszolgáló program fut, és ezen címrész alapján a gépre küldött leveleket egy olyan lista segítségével kézbesíti, amely a gépen a levelezésbe bevont felhasználókat azonosítja.

Levelezni valamilyen levelező programmal lehet. Mindegyik megvalósítja az alábbi funkciókat:

  • levél küldése közvetlenül, vagy egy listán szereplő címzetteknek (send),
  • kapott levelek tartalomjegyzék-szerű listázása a levél témája (subject) mezőket mutatva,
  • válasz adott levélre (reply),
  • levél továbbküldése (forward),
  • levél tárolása különböző irattartókba (folderekbe),
  • levél törlése (delete).

Egy e-mail anatómiája

Ha egy levél érkezik, akkor általában nemcsak maga az üzenet jön meg, hanem egy pár soros “fejléc” is. Ez a legtöbb esetben nem tartalmaz az átlagos felhasználó számára lényeges információt. Vegyünk egy példát:

From - Fri Jan 31 13:52:39 2003
X-UIDL: 3e3a63e900000002
X-Mozilla-Status: 0003
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-Path: <tantal@iris.topnet.ro>
Received: from csoft.csoft.ro (csoft-gw.topnet.ro [193.230.175.2])
	by clmc.topnet.ro (8.11.6/8.11.6) with ESMTP id h0VC3i719041
	for <denes@clmc.topnet.ro>; Fri, 31 Jan 2003 14:03:44 +0200
Received: from iris.topnet.ro (iris.topnet.ro [193.230.175.106])
	by csoft.csoft.ro (8.11.6/8.11.6) with ESMTP id h0VC5k013497
	for <dszekely@csoft.ro>; Fri, 31 Jan 2003 14:05:46 +0200
Received: from iris.topnet.ro ([192.168.0.24])
	by iris.topnet.ro (8.11.6/8.11.6) with ESMTP id h0VHU9v13988
	for <dszekely@csoft.ro>; Fri, 31 Jan 2003 15:30:09 -0200
Message-ID: <3E3A6506.9040109@iris.topnet.ro>
Date: Fri, 31 Jan 2003 13:59:02 +0200
From: Antal Tamas <tantal@iris.topnet.ro>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
X-Accept-Language: en-us, en, hu, ro
MIME-Version: 1.0
To: dszekely@csoft.ro
Reply to: <root@iris.topnet.ro>
Subject: SQL
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-MailScanner: Found to be clean, Found to be clean, Found to be clean
Status: O

Hol kapok egy jo leirast?

Tamás.

Mit látunk, ha tényleg megnézzük?

 • A “Received”: sorokból azoknak az állomásoknak a neveit, és a használt protokollokat tudhatjuk meg, amelyeken a levél keresztülment. Minden levél esetében van legalább egy ilyen sor. Ha a levél nagyon “kavargott” a világban, akkor 10 fölé is mehet ezeknek a soroknak a száma. Egy levélnek általában 4-5 ilyen sora van.
 • A “Date:” a levél elküldésének dátuma.
 • A “From:” sor azt a címet tartalmazza, ahonnan a levél jött.
 • A “To:” a címzett email címét tartalmazza. Lehet, hogy egy levelet több helyre küldtek, ilyenkor vesszővel vannak elválasztva a címek.
 • A “Subject:” a levél tárgya
 • A “Message-Id:” egy egyedülálló azonosító. Általában a levelek útjának követésére használják.
 • A “Reply-To:” ha a feladó nem szeretné, hogy arra a címre válaszoljunk, ahonnan a levél jött (ezt a Return-path: sor tartalmazza), akkor megadhat egy másikat.
 • A “Mime-Version:” és a “Content-Type:” sorok az előbbiekben említett MIME
  módszer paraméterei.

Smileys (vigyorik, mosolygók)

Élő beszélgetéseknél a beszéd közben az érzelmeket a szöveg előadási módja mellett a testbeszéd (arcjáték, válrándítás, stb.) is közvetíti. E-mail esetén ez a metakommunikáció hiányzik. Ennek pótlására kitalálták a mosolygókat. Sanderson és Dougherty egy 1993-ban megjelent könyvben több mint 650 vigyorit írt le. Én csak egypárat adok meg itt, ez is elég az induláshoz. Ha a fejünket bal oldalra döntjük és úgy nézzük, a legtöbb jelentésére magunktól is rájövünk:

Jel Jelentés Jel Jelentés Jel Jelentés
🙂 Boldog, vigyori *-=|8-D bohóc :+) Krumpliorr
🙁 Szomorú, mérges =):-) Uncle Sam :-)) Tokás
😐 Egykedvű *<:-) Mikulás :-{) Bajusz
😉 Kacsintás <:-( Tökfej #:-) Borzos
:-(o) Kiabálás (-: Ausztrál, mucsai, bunkó 😎 Szemüveges
😮 Csodálkozás 😀 Röhögés :p Beeeee!
:-(*) Hányok! :-)X Úriember C:-) Okostojás
:/ Fanyalgás
.oO
Gondolkodom (majd zárójelben a gondolat) -<–@ Rózsa (I love you!)

A levél karakteres jellege egy új “művészeti” ágat is megteremtett: a karakterekkel kialakítható rajzok készítését. Egy másik, ide is kapcsolódó jelenség tulajdonképpen az USENET-en született, de ma elsősorban az e-mailban és a külömböző IM-alkalmazásokban él tovább, mint a zsargon egy speciális formája, ami betűszavakból áll. Íme egy pár példa:

 • BTW – ha már itt tartunk (By The Way)
 • ROFL – gurulok a röhögéstől (Rolling On the Floor Laughing)
 • IMHO – szerény véleményem szerint (In My Humbel Opinion)
 • TIA – előre is köszönöm (Thank you In Advance)
 • LOL – sok nevetés(Lots Of Laughs)

Finger

Ha a finger szó után megadunk egy e-mail-cím szerkezetű címet (rámutatunk), információkat tudhatunk meg a megjelölt felhasználóról. Ilyenek például: A felhasználói login és saját neve, home könyvtára, alapértelmezett shell-je, utolsó bejelentkezésének időpontja, illetve, ha éppen be van jelentkezve, akkor mióta, és honnan.

Ezen kívül még olyan információk olvashatók, amiket az illető maga adott meg. Többnyire minden rendszerben van egy erre kijelölt fájl, amibe bármit beírhatunk, amit közölni szeretnénk a minket finger paranccsal megkereső személlyel. Unix rendszerben a home könyvtárunkban lévő .plan nevű fájlban található információ olvasható el a finger paranccsal.