July 23, 2024

A HTML dokumentum szerkezete

Minden HTML formátumú szövegfájl a <HTML> utasítással kezdődik és a </HTML> záróutasítással végződik. Ezen elemek közé kell zárni a teljes dokumentumot – formázóutasításokkal és hivatkozásokkal együtt.

A HTML dokumentumot három részre lehet bontani a dokumentum típusának a deklarációjára (DTD – Document Type Declaration), fejlécre és dokumentumtörzsre. (Ezt helyettesítheti a keretek definíciója.)

A dokumentumot a fejlécelemek vezetik be, melyek kezdetét a <HEAD> utasítás jelzi. A fejlécelemek között szokás a dokumentumcímet megadni, mely címet a <TITLE> és a </TITLE> utasítások közé kell zárni. A fejlécet a </HEAD> utasítás zárja. Ezt a részét a dokumentumnak általában az ablak címsorában jelenítik meg a böngészőprogramok.

A dokumentumtörzs – amit voltaképpen a WEB-böngésző meg fog jeleníteni – a fájl <BODY> és </BODY> utasítások közötti része. Ezen elemek között kell elhelyezni mindent: a szöveget, hivatkozásokat, képeket, stb. (A keretek és a JavaScript kódok kivételével!)

A HTML dokumentum két dolgot tartalmaz sima ASCII karakterekkel leírva:

  • A dokumentum szövegét;
  • A dokumentum vezérlő elemeit, a tag-okat.

Ezek a tagok elválasztják a dokumentum különböző részeit egymástól, és ezek mondják meg a böngészőnek, hogy a dokumentumnak hogy kell kinéznie. A tagokat < > zárójelek közé helyezzük, melynek hatására a böngésző meg tudja különböztetni a vezérlő elemeket a dokumentum szövegétől. Azok a szövegek, amelyek nincsenek ilyen zárójelek közé rakva, mind megjelennek az oldalon.

A vezérlő elemek két csoportra oszthatók. Egyik csoportjuk a kezdő- és zárótaggal rendelkező elemek. Ebben az esetben a kezdő- és a végtag közötti szövegrészre vonatkozik a vezérlő elem jelentése. Pl.:

<tagnév> szöveg, vagy egyéb vezérlő elem </tagnév>

A vezérlő elemek másik csoportja a zárótaggal nem rendelkező elemek. Az ilyen vezérlő elemek valamilyen funkciót töltenek be, mely igen sokféle lehet (pl. soremelés). A tagok nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre. Ugyanakkor a sima szövegben különbséget tesznek ezek között. A HTML egy strukturált nyelv, ezért a vezérlő elemek egymásba ágyazva jelennek meg benne, és ez adja a dokumentum szerkezetét. Bizonyos szabályokat viszont be kell tartani a dokumentum elkészítésénél. Az elemek soha nem szerepelhetnek átfedésben, vagyis ha egy elem egy másikon belül kezdődött el, akkor ugyanabban az elemben be is kell fejeződnie.

<A HREF=http://www.webgobe.com/><B>Ez egy példa sor</B></A>   # Helyes;
<A HREF=http://www.webgobe.com/><B>Ez egy példa sor</A></B>   # Helytelen!   

Az egyes elemeknél figyelembe kell venni, hogy azok milyen más elemekbe illeszthetőek.