July 23, 2024

A <TR> elem

  • Jelentése: Táblázat sora.
  • Használata: <TR> … </TR>
  • Tartalmazhat: karakterek, kiemelt karakterek, A, BR, IMG, SUB, SUP
  • Más elemben lehet: A, ADDRESS, DD, DT, Hn, LI, P, PRE, TABLE
  • Paraméterei: ALIGN, VALIGN, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT

A <TR> tag után a táblázat egy sorát lehet megadni. A többi jellemzőt a cellákat definiáló részben lehet megadni. A táblázat sorát a </TR> tag zárja.