July 23, 2024

Az <A> elem

 • Jelentése: Kapcsolati elem.
 • Használata: <A> … </A>
 • Tartalmazhat: karakterek, kiemelt karakterek, BR, IMG
 • Más elemben lehet: ADDRESS, DD, DT, Hn, LI, P, PRE elemekben lehet.
 • Paraméterei: HREF, HREFLANG , METHOD, NAME, TYPE, URL, TARGET, CHARSET

Az <A> elem a szöveg olyan részét jelöli ki, amelyik hypertext kapcsolatot hoz létre más dokumentummal, vagy a dokumentum egy másik részével. A paraméterek közül vagy a HREF-et, vagy a NAME-t tartalmaznia kell. Ezek adják meg, hogy melyik dokumentumhoz kell kapcsolódni, illetve a dokumentum melyik részéhez lehet elugrani.

A HTML formátum lényegét az egymásra és egymás tartalmára való hivatkozások jelentik (vagyis a hypertext lehetőség). A dokumentum bármely részéhez hivatkozást (linket) helyezhetünk el, amelyet aktivizálva, a hivatkozottal összefüggésben lévő szöveghez jutunk el. A hivatkozó utasítások megjelenési formája sokféle lehet, a célobjektumtól függően:

 • A legegyszerűbb esetben a hivatkozás az adott fájl egy távolabbi részére mozdítja a böngészőablakot. A hivatkozás kezdetét a <A HREF=”#CIMKE”> utasításnak a dokumentumban való elhelyezése jelzi. A hivatkozást a </A> utasítás zárja le. Ez az elempár közrezárhat szövegrészt, képet, stb. A közrezárt részt a böngészőprogram a dokumentum többi részétől eltérően jeleníti meg (pl. aláhúzással, kerettel, …), az egérkurzorral fölé érve a mutató alakja megváltozik. Azt a részt (praktikusan: könyvjelzőt), ahová a hivatkozás mutat a <A NAME=”CIMKE”> és a </A> utasítások kell, hogy határolják.
  Pl.:

  <A HREF="#HTML_CIMKE_01">Ugrás a HTML_CIMKE_01 helyre</A>
  ...
  <A NAME="HTML_CIMKE_01">Ez itt a HTML_CIMKE_01 utáni szöveg</A>
 • A legtöbb esetben a egy hivatkozás egy másik fájlra/dokumentumra mutat. A hivatkozás kezdetét ekkor a <A HREF=”protokoll://elérési_út/fájlnév.kit”> utasítás jelzi, a hivatkozást ekkor is a </A> utasításelem zárja le. Mind a protokoll, mind az elérési út elhagyható, amennyiben azonos URL-en van a kiindulási dokumentum és a hivatkozott. A hivatkozott fájlnak e példában nincs külön névvel (könyvjelzővel) jelölt része. Működés szempontjából a fentebb leírtak vonatkoznak erre a hivatkozási formára is. Pl.
  <A HREF=http://www.webgobe.com/konyv/index.html>Számítógépes hálózatok</A>
 • A legbonyolultabb esetben a hivatkozás egy másik fájl valamely pontosan meghatározott részére mutat. A hivatkozás kezdetét a <A HREF=”protokoll://elérési_út/fájlnév.kit#jelző”> utasítás jelzi, és a hivatkozást szintén a </A> elem zárja le. Ebben az esetben a hivatkozott fájl kell, hogy tartalmazzon egy olyan részt (könyvjelzőt), ahová a hivatkozás mutat. Ezt a részt a <A NAME=”jelző”> és a </A> utasítások határolják.Megjegyzés: Ha az <A HREF=…>, </A> utasításpár képet fog közre, akkor a kép szegéllyel jelenik meg, amely szegély letiltható az <IMG SRC=…> utasításban elhelyezett BORDER=0 opció alkalmazásával. A képekkel kapcsolatos egyéb hivatkozási lehetőségeket lásd a képeknél.