July 23, 2024

A <TD> elem

 • Jelentése: Táblázat adata.
 • Használata: <TD> … </TD>
 • Tartalmazhat: karakterek, kiemelt karakterek, A, BR, IMG,
  SUB, SUP
 • Más elemben lehet: A, ADDRESS, DD, DT, Hn, LI, P, PRE,
  TABLE, TBODY, TR
 • Paraméterei: ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK,
  BORDERCOLORLIGHT, COLSPAN, HEIGHT, NOWRAP, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH

A <TD> tag után a táblázat egy celláját lehet megadni. A cella információinak
végét a </TD> tag jelzi.