July 23, 2024

A <TABLE> elem

 • Jelentése: Táblázat.
 • Használata: <TABLE> … </TABLE>
 • Tartalmazhat: karakterek, kiemelt vagy vastagított karakterek, A, BR, IMG, SUB, SUP
 • Más elemben lehet: A, ADDRESS, DD, DT, Hn, LI, P, PRE
 • Paraméterei: BORDER, CELLPADDING, CELLSPACING, HEIGHT, WIDTH, (ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, FRAME, RULES, VALIGN)

A <TABLE> tag után és a </TABLE> tag előtt kell a táblázatot létrehozni. A táblázatnak a dokumentumhoz hasonlóan lehet fej része <TH> és törzs része <TBODY>. A HTML formátumnak ez az utasításcsoportja képes a legváltozatosabb szöveg-, és képmegjelenítési formák előállítására. A <TABLE> és a </TABLE> utasítások közé zárt részt tekintjük egy táblázatnak. A táblázatnak a címét
a <CAPTION> és a </CAPTION> utasítások között kell megadni. (Figyelem! Az így megadott cím nem a táblázatban, hanem előtte fog megjelenni!) A cím <CAPTION ALIGN=”hely”> formájú megadással igazítható. A táblázat minden sora a <TR> utasítással kezdődik és a következő <TR>-ig, ill. a táblázat végéig tart. Egy sor tartalmazhat oszlopfejléceket és adatokat. Az oszlopfejléceket a <TH> utasítás vezeti be és választja el egymástól. A táblázat adatcellái pedig a <TR>-rel megkezdett sorban egy <TD> utasítással kezdődnek és minden cella a következő <TD>-ig – ill. a következő sor elejét jelző elemig – tart, ahol értelemszerűen új cella kezdődik. Az oszlopfejléceknek és az adatcelláknak csak a kezdőutasítása használatos – habár van lezáró utasításuk is (</TH>, </TD>) -, mert a záróutasításuk elhagyható!

A táblázat nyitóutasítása tartalmazhat a teljes táblázatra vonatkozó beállításokat:

 <TABLE BORDER="szám" ALIGN="hely" COLSPEC="oszlopjellemzők"  UNITS="egység" NOWRAP 
CELLPADDING="pszám" CELLSPACING="kszám"  BGCOLOR="színkód">

Ahol a BORDER opció a rácsozat szélességét határozza meg. (0 esetén nincs rácsozat.) Az ALIGN a teljes tábla elhelyezkedését határozza meg ( left, right, center lehet). A COLSPEC egy oszlop igazítását és szélességét adja meg. Egy oszlopra vonatkozóan egy betű és szám egybeírva (pl.: L12 C24 R10), melytől a következő oszlop értékeit egy köz választja el. Az UNITS a számokhoz tartozó mértékegységet jelöli ki (en, relative – oszlopszélességhez -, pixel). A NOWRAP opció a cellák szövegének tördelését tiltja le. Végül a BGCOLOR a táblázat háttérszínét határozza meg.

A táblázat oszlopfejlécei nem csak a legfelső oszlopban szerepelhetnek, hanem a táblázatban bárhol (pl. sorok címeként is). Mind az oszlopfejlécekben, mind az adatcellákban használhatók a következő formázásra való opciók:

 • COLSPAN=”szám”:
  Egyesít több egymással szomszédos cellát – víszintesen.
 • ROWSPAN=”szám”:
  Egyesít több egymással alatti cellát – függőlegesen.
 • ALIGN=”hely”:
  Igazítja a cellák tartalmát – víszintesen. Lehetséges értékei: left, center, right, justify, decimal
 • VALIGN=”hely”:
  Igazítja a cellák tartalmát – függőlegesen. Lehetséges értékei: top, middle, bottom, baseline