July 23, 2024

A <FORM> elem

  • Jelentése: Űrlap, kérdőív
  • Használata: <FORM> … </FORM>
  • Tartalmazhat: INPUT, ISINDEX, SELECT, OPTION, TEXTAREA
  • Paraméterek: ACTION, METHOD, ENCTYPE

A HTML formátumú dokumentumban kérdőíveket is közzétehetünk, melyek feldolgozásához külön programot kell írni. (Nem HTML-alapút! Általában a kiszolgáló /cgi-bin/ könyvtárában található programról van szó.)

A <FORM METHOD=”mód” ACTION=”elérési_út/fájlnév.kit”> és a </FORM> utasítások zárják közre a kitöltendő kérdőívet/űrlapot. Az opciókat ajánlott mindig megadni, már csak azért is, mert az ACTION határozza meg a feldolgozást végző programot, a METHOD pedig a kitöltött űrlap továbbítási módját a feldolgozó programnak. Lehetséges értékei: GET – az URL-ben, POST – adatcsomagban. Az alapértelmezés a GET, ami bizonyos veszélyeket rejt magában, mivel túl hosszúra nyúlhat az URL. A POST a biztonságosabb mód.

Az <INPUT NAME=”név” TYPE=”típus” ALIGN=”hely”> utasítással határozható meg egy kitöltendő űrlapmező. A NAME természetesen a mezőnév, amely alapján a feldolgozóprogram azonosítja a bevitt adatot. A TYPE pedig az adattípus, melyet vár a beviteli mező. Lehetséges típusok: TEXT – szöveg, PASSWORDjelszó (nem jelenik meg bevitelkor!), HIDDEN – rejtett (ez sem jelenik meg), CHECKBOX – kapcsoló (több is kiválasztható egyszerre), RADIO – kapcsoló (egyszerre csak egyet lehet kiválasztani), RANGE – numerikus adat, FILE – csatolandó fájl, SUBMIT – adattovábbító gomb, RESET – inicializáló gomb, BUTTON – egyéb nyomógomb. Az <INPUT > utasításban további opciók is szerepelhetnek, a fő opciók értékeitől függően:

  • A VALUE kiegészítő opcióval megadott értéket veszi fel alapértelmezésként a szöveges vagy numerikus beviteli mező.
  • TEXT típusú mező esetén egy további opció, a SIZE=”méret” opció határozza meg a beviteli ablak szélességét, a MAXLENGTH=”érték” pedig a bevihető maximális szöveghosszt.
  • A CHECKBOX és a RADIO típusú mezők további paramétere lehet a CHECKED opció, mely bekapcsolja a kapcsolót – alapértelmezésként.
  • RANGE típusú mező esetén megadható az a tartomány, melybe a bevitt értéknek bele kell esnie, a MAX=”maximum” és a MIN=”minimum” további opciókkal.
  • A FILE típusú mezőben megadott fájl az ACCEPT kiegészítő opcióval megadott MIME módon csatolódik az elküldendő kérdőívhez. (Megjegyzés: Egy Browse nyomógombbal támogatott fájlkereső-ablakból lehet a fájlt kiválasztani.)
  • A SUBMIT és a RESET gombokhoz tartozó kiegészítő opció a VALUE=”felirat”, amely a gombok feliratát jelöli ki. Egyébként a SUBMIT gomb lenyomásának hatására küldi el az űrlapadatokat a kérdőív a feldolgozó programnak, a RESET gomb lenyomása pedig az alapértékekkel tölti fel a beviteli mezőket.

Hosszab szöveg bevitelére alkalmas a <TEXTAREA NAME=”név” ROWS=”magaság” COLS=”szélesség” VALUE=”szöveg”>, </TEXTAREA> utasításpár, amely egy beviteli ablakot nyit a COLS-ban megadott szélességben és a ROWS-ban megadott sorban. A VALUE az alapértelmezésként megjelenítendő szöveget adja meg.

Egy kérdésre adandó válasz egyszerű – menüből történő – kiválasztását teszi lehetővé a kérdőíven a <SELECT NAME=”név” SIZE=”sor”>, </SELECT> utasításokkal létrehozott kiválasztásos menü, melynek menüpontjait az <OPTION> utasítással adhatjuk meg. A SIZE opció azt határozza meg, hogy hány sorban jelenjenek meg a választható menüpontok. Megadásával szkrollozható menüt kapunk. Elhagyása esetén, ún. legördülő menüből lehet választani. A MULTIPLE opció esetén több menüpont is kijelölhető egyszerre. Az <OPTION SELECTED> formájú utasítás adja meg az alapértelmezett választást!

Az <ISINDEX> utasítással jelezhetjük a böngészőnek, hogy ez csak egy információ-kérő oldal, az olvasónak információkat kell szolgáltatnia, amit a szerver fel fog dolgozni.